Tjänster!

E'DOMUN HusKontroll utbud av tjänster

E'Domun HusKontroll stävar efter att ha kundspecifika tjänster som tjänar ett tydligt konsumetanpassat behov. Genom våra konsumenttjänster hoppas vi kunna erbjuda en trygg och kostnadseffektiv bostadsaffär. Se vårt tjänsteutbud nedan!

Reklamationsguide

Förberedelser och kunskap är mycket viktigt, för att man ska nå framgång som kravställare.

Att flytta in i ett hus som inte visade sig vara som man hade hoppats på eller missnöjd med en entreprenör som utfört ett renoveringsarbete som önskat kan vara både tidskrävande, psykiskt krävande och en ekonomisk belastning.

Med E'domun HusKontrolls tjänst "Reklamationsguide" gör vi en översyn på ditt fall och tar oss sedan igenom  regler och lagar för att du sedan ska kunna fatta ett rimligt beslut för hur du ska hantera ditt fall vidare. Kontakta oss för mer information och bokning.

Några exempel på ärenden som vi kan hjälpa till med:

  • Hur går man tillväga om det uppkommer en konflikt mellan köpare och säljare med anknytning till "Jordabalken 4:19"?
  • Hur agerar man om våtrumsentreprenören inte har lyckats med golvfallet i våtrummet?  

 

Tolkningshjälp av besiktningsprotokoll.

Att köpa hus och förstå sitt ansvar utifrån ett besiktningsprotokoll kan vara allt annat än enkelt. Med E'domuns HusKontrolls tjänst Tolkningshjälp ser vi till att du som köpare får unika kunskaper för att fatta ert livs viktigaste affärsbeslut.

Om ni har kommit så långt att ni ska köpa en bostad och behöver oberoende hjälp att tolka ett besiktningsunderlag, erbjuder vi er en sittning tillsammans för att gå igenom underlaget. Detta kan vi göra via telefon, eller så kan vi träffas på överenskommen plats för genomgång mot en tilläggskostnad.