Skadekontroller

Grundkonstruktioner

 

Inredd källare

Beskrivning:
En allmänt känd riskkonstruktion. På ett naturligt sätt vandrar markfukt igenom ett källargolv eller vägg och hamnar såsmåning om på/i en träreglad golv eller väggkonstruktion. Stiger fuktvärderna över 70-75% relativ luftfuktighet eller överskrider fuktkvoten i virket 17 % sker en mikrobiell process (Mikrobiell=mögel i vardagligt tal).

Statuskontroll:
Genom okulära kontroller, luktiakttagelser, fuktmätningar (provhåltagning i uppreglade väggar och golv) eller laboratorieanalyser skapar man sig en bild över omfattningen på skadan. I många fall klarar en erfaren besiktningsman att genom ovan metoder dra rimliga slutsattser på vad som behöver göras. I vissa fall då orsaken till skadan är svårdbedömd kan en vidare teknisk utredning vara nödvändig.

Åtgärder:
För att kunna komma fram till rimliga åtgärdsförslag är en platsbesiktning ofta en nödvändighet. Åtgärderna varierar som man måste vidta. Många gånger är åtgärderna inte särskild dramatiska eller kostsamma medans i vissa fall kan det komma att handla om mer omfattande åtgärder. Nedan är en bild på en funktions fungerande lösning. Bilden är hämtad från SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Önskar du boka en statusbesiktning eller få reda på priset, kontakta oss enligt nedan.

Källa: www.sp.se
Källa: www.sp.se

 

 

 

Vattenskador

 

Vattenskador

Våtrum:
Tyvärr drabbas enorma mängder våtrum av vattenskador varje år till en obeskrivlig summa pengar. Vad värre är så beror många vattenskador på utförande fel i samband med renovering. Våtrumsbranschen är i dag på ett bra sätt detaljstyrd vilket borde vara ett skäl till mindre mängd vattenskador. Tyvärr så efterföljs inte monteringsanvisningar på ett fullgott vis och i den utsträckning det behövs. Ska ni till att renovera så är det klokt att anlita välrenommerade företag som är anslutna till tillhörande branschorganisationer som tex BKR, GVK och säkervatten.

Vattenskada:
Vattenskador drabbar oss förr eller senare och när så är fallet så är det viktigt att agera på ett rätt sätt. I dag så får med i många fall bra hjälp av sina ordinarie hemförsäkringsbolag. Så får du en vattenskada så är din första åtgärd att kontakta dem. Värt att tänka på är att om du bara misstänker att du har en vattenskada så är det relativt ofta så att du först själv måste stå för en kostnad för att säkerställa att det faktiskt finns en vattenskada som ersätts av hemförsäkringsbolaget. Har du funderingar kring vilka försäkringar som finns eller hur de hanteras så finns här mer information www.konsumenternas.se

E'DOMUN HusKontroll vill och kan vara din samarbetspartner i händelse av skada. För pris och bokning av skadekontroll så tveka inte att höra av dig.

Vattenskada från våtrum ner mot krypgrund.
Vattenskada från våtrum ner mot krypgrund.