Besiktningar

Överlåtelsebesiktningar

Överlåtelsebesiktning och vad man ska tänka på när man köper hus.

 

Förväntan

När du ska köpa hus, erbjuder ÉDOMUN HusKontroll en dedikerad besiktningstjänst baserad på dina specifika behov. När du köper tjänsten av ÈDOMUN HusKontroll så ska du förvänta dig en leverans som bygger på lika delar utbildning av dig som köpare/säljare som en professionell nivå av besiktning baserad på Jordabalken 4:19.

Ansvar

Som part i en överlåtelsebesiktning så är det viktigt att säkerställa att man har gjort allt man kan för en trygg överlåtelse av huset på fastigheten för båda parter.

Som läsare av ett besiktningsprotokoll är det av största vikt att man inte bara förstår vad som står i besiktningsprotokollet  utan även inser konsekvenserna av informationen i händelse av konflikt efter avslutat bostadsaffär.  

Läs gärna mer om besiktningsbranschen här!

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

Varför E'DOMUN HusKontroll

Innan man köper en besiktningstjänst är det viktigt att du är medveten om en besiktnings begränsningar och dess möjliga konsekvenser. Det är långt i från allt som kontrolleras vid besiktningen och att det mycket ofta finns kvarvarande undersökningsplikt för den part som köper en bostad. Förstår du inte ditt ansvar inför bostadsaffären utifrån hur man kan tolka Jordabalkens 4; 19§ riskerar du att hamna i en svår ansvarskonflikt efter bindande köpekontrakt.  En överlåtelsebesiktnings syfte är därför primärt att skapa ett underlag för ditt livs största bostadsaffär.

När du anlitar oss som besiktningsföretag så kommer du även få lärdomar inför ditt framtida bostadsaffär som minskar risken för ovälkomna kostsamma konflikter. 

ÉDOMUN HusKontrolls kundlöfte till dig som beställare är att säkerställa att du får den kunskap du behöver för att känna dig trygg, inte bara inför bostadsaffären utan även efter tillträdet.

Edomun HusKontroll är av IKANO godkänd Besiktningsman

Edomun HusKontroll är konsultansvarsförsäkrade hos NORDIC FÖRSÄKRING

Edomun HusKontroll är Plusmedlem hos Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR

certifikat trans

Bostadsrättsbesiktningar

Bostadsrätter ska också undersökas 

När du ska köpa en bostadsrätt så är det många saker att ta hänsyn till. Precis som med ett villaköp så kan du hamna i en "dolda fel" situation. Även om Jordabalken 4:19 inte är  den lag som reglerar ansvaret så kan fel uppkomma som du som köpare inte hade fog att förvänta dig att hitta i bostadsrätten.

Undersökningsplikten

Du ska som köpare av en bostadsrätt undersöka lägenheten eller bostadsrättsradhuset. Hittar du ett fel efter tillträdet och om du valt att avstå från undersökningsplikten så kommer det troligen att vara svårt att kräva föregående bostadsrättsinnehavare på ersättning. Speciellt om skadan eller felet är sådant att det gick att förstå eller om det gick att se vid en okulär besiktning.

Bostadsrättsföreningen

Som köpare av en bostadsrätt är det av intresse att kontrollera inte bara den ekonomiska redovisningen utan även att ta reda på vilka kommande renoveringar som kan komma att påverka avgiften.

Varför Kontakta E'DOMUN HusKontroll 

E'DOMUN HusKontroll ger ett kundlöfte om att leverera inte bara en okulär besiktning av bostadsrätten utan erbjuder dig en kunskap som gör att du kan fatta ett tryggt och ekonomiskt klokt beslut.

Kontakta oss för frågor eller bokning av besiktningstjänster. Vill ni ringa: 070-2577687