Överlåtelsebesiktning & Skadekontroll

EDOMUN HusKontroll erbjuder besiktningar och skadekontroller som ger lite mer. Förutom att vi fokuserar att leverera skriftliga underlag baserad på teknisk saklighet och konkreta bedömningar, ser vi till att utbilda dig som kund. Du  får grundläggande kunskap för tex fukt mögel eller ansvar kring dolt fel. Underlagen är skapade för beställaren kunna själv förstå och fatta beslut som ligger i uppdragets syfte. Lika mycket som underlagen belyser status på konstruktionen vill E'DOMUN HusKontroll se till att beställaren får full förståelse för det som kommer fram av protokollen. 

Vi levererar våra underlag tillsammans med vår uppdragsgivare.