Skadekontroll & ansvarsbesiktning!

Byggprojekt/Betongkontroller

Fuktkontroll i betong innan stomresning!

Ett byggprojekt är i största grad beroende av en excellent fuktprojektering. I samband med eller innan stomresning ska enligt norm betongen fuktkontrolleras. 

Skade/felbesiktningar.

JB4;19 "Dolt fel"

 

Kommunikation.
När proffsig kommunikation skapar goda förutsättningar för en framgångsrik rätts-process!
När parterna i en bostadsaffär har boat in sig i sina nya bostäder så är ett osynligt fel eller skada ingen part vill råka ut för.
En rättsprocess kopplat till dolda fel JB 4:19 är många gånger både kostsam och psykiskt påfrestande.
Edomun HusKontroll erbjuder en pålitlig ”sakkunnig” besiktningsman som bistår med trovärdiga och objektiva underlag och muntliga resonemang. Allt för ett effektivt processarbete.

Kunskap och förtro-ende.
Genom att tidigt i en rättsprocess ha ett tekniskt sakkunnigt samarbete ökar möjligheterna för en förtroendegivande samarbete med kunderna och en större möjligheterna för ett givande slutresultat .

Varför E'DOMUN HusKontroll!
En långsiktig affärsrelation!
E'DOMUN HusKontroll har ambitionen att tillsammans med er skapa en affärs och kundrelation som gynnar er affärsutveckling och skapa ett mervärde både för er och era kunder på en hårt konkurrerande marknad.

För mer information och offert, kontakta oss enligt nedan.

Våtrumsbesiktningar

Våtrumsrenoveringar.

Oavsett om du är våtrumsentreprenör eller beställare               (konsument eller företag) kan det för den ovana vara en riskfylld affär. Det är inte ovanligt med konflikter mellan beställare och våtrumsentreprenören redan under våtrumsrenoveringen. Vad ingen part vill är att hamna i en ansvarskonflikt efter avslutad entreprenad.

Vad som tyvärr ofta händer är att felen inte upptäcks fören lång tid efter att entreprenaden är avslutad och då är det tyvärr ofta många gånger svårare att reda ut vem som ska ansvara för vad.

Kostnaderna för vattenskador kopplade till felutföranden är enorma varje år. Kostnader som dessvärre inte registreras i statistiken är all den massiva nerlagda tiden och den psykiska påfrestning som parterna i en konflikt behöver kosta på sig för att reda ut konflikten. Ingen part vill hamna i ett reklamationsärende!

Varför anlita E'DOMUN HusKontroll

  • Vårt erbjudande till er är att skapa nöjda beställare och affärsmässigt proffsighet som skapar kundnytta för fler affärer.
  • Vi erbjuder er en trygg, opartisk och kunskapsbaserad tjänst som utför kontroller innan, under och efter er våtrumsentreprenad.  
  • Vi vill vara er personlig rådgivare för en tryggare renovering av ert våtrum.
  • Edomun Huskontroll är av BKR godkänd som besiktningsföretag.
  • Vi levererar besiktningsunderlag utifrån branschorganisationerna BKR, GVK och Säkervatten.

Erbjudandet kan omfatta allt från entreprenörskontrakt till statusbesiktningar under renoveringens gång.

Kontakta oss för mer information.